743/2004

Given i Helsingfors den 13 augusti 2004

Lag om ändring av 8 kap. 4 § i lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 8 kap. 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 887/2002, som följer:

8 kap.

Bolagets ledning

4 §

Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller en juridisk person får inte vara styrelsemedlem eller verkställande direktör.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004
EkUB 13/2004
RSv 107/2004
Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

Helsingfors den 13 augusti 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.