722/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 6 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1223/1999, som följer:

6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 28 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån.Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2004.

Lagen tillämpas på i denna lag avsedd ränta som upplöper för 2005 och därefter.

RP 92/2004
FiUB 12/2004
RSv 117/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.