712/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om upphävande av 21 kap. 17 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 21 kap. 17 § i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådan denna paragraf lyder i lag 578/1995.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004.

RP 144/2003
LaUB 2/2004
RSv 61/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.