696/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 26 § i lagen om stödjande av grundtorrläggning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 oktober 1997 om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) 26 § som följer:

26 §
Delgivning

I fråga om delgivning av beslut gäller vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).


Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004
JsUB 6/2004
RSv 70/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.