694/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 5 § i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 5 § som följer:

5 §
Delgivning

I fråga om delgivning av ett beslut av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet gäller 59 § i förvaltningslagen (434/2003).


Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004
JsUB 6/2004
RSv 70/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.