692/2004

Given i Nådendal den 30 juli 2004

Lag om ändring av 3 § i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 december 2001 om veterinärmedicinska skadenämnden (1205/2001) 3 § 4 mom. som följer:

3 §
Behandling av ärenden i nämnden

Vid behandlingen av ärenden i nämnden iakttas bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).


Denna lag träder i kraft den 4 augusti 2004.

RP 70/2004
JsUB 6/2004
RSv 70/2004

Nådendal den 30 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.