673/2004

Utfärdat i Helsingfors den 13 juli 2004

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter 40/04 13.7.2004 27.7.2004

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Rådets direktiv 2000/29/EG (32000L0029); EGT nr L 169, 10.7.2000, s. 1
Kommissionens direktiv 92/90/EEG (31992L0090); EGT nr L 344, 26.11.1992, s. 38
Kommissionens direktiv 92/105/EEG (31992L0105); EGT nr L 4, 8.1.1993, s. 22
Kommissionens direktiv 93/50/EEG (31993L0050); EGT nr L 205, 17.8.1993, s. 22
Kommissionens direktiv 93/51/EEG (31993L0051); EGT nr L 205, 17.8.1993, s. 24
Kommissionens direktiv 94/3/EG (31994L0003); EGT nr L 32, 5.2.1994, s. 37
Kommissionens direktiv 98/22/EG (31998L0022); EGT nr L 126, 28.4.1998, s. 26
Kommissionens direktiv 2001/32/EG (32001L0032); EGT nr L 127, 9.5.2001, s. 38
Kommissionens direktiv 2001/33/EG (32001L0033); EGT nr L 127, 9.5.2001, s. 42
Kommissionens direktiv 2002/28/EG (32002L0028); EGT nr L 77, 20.3.2002, s. 23
Kommissionens direktiv 2002/29/EG (32002L0029); EGT nr L 77, 20.3.2002, s. 26
Kommissionens direktiv 2002/36/EG (32002L0036); EGT nr L 116, 3.5.2002, s. 16
Kommissionens direktiv 2003/21/EG (32003L0021); EUT nr L 78, 25.3.2003, s. 8
Kommissionens direktiv 2003/22/EG (32003L0022); EUT nr L 78, 25.3.2003, s. 10
Kommissionens direktiv 2003/46/EG (32003L0046); EUT nr L 138, 5.6.2003, s. 45
Kommissionens direktiv 2003/47/EG (32003L0047); EUT nr L 138, 5.6.2003, s. 47
Kommissionens direktiv 2003/116/EG (32003L0116); EUT nr L 321, 6.12.2003, s. 36
Kommissionens direktiv 2004/31/EG (32004L0031); EUT nr L 85, 23.3.2004, s. 18
Kommissionens direktiv 2004/32/EG (32004L0032); EUT nr L 85, 23.3.2004, s. 24
Kommissionens direktiv 2004/70/EG (32004L0070); EUT nr L 127, 29.4.2004, s. 97

Helsingfors den 13 juli 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Tiina-Mari Martimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.