646/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om ändring av 1 § i lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1578/1993, som följer:

1 §

Frågan om ett barn är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Om vårdbidrag betalas enligt den 1 § i lagen om vårdbidrag för barn som gäller när denna lag träder i kraft, fortsätter utbetalningen trots att denna lag trätt i kraft enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.