637/2004

Given i Nådendal den 9 juli 2004

Lag om upphävande av 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådana de lyder i lag 1301/2002.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004
ShUB 17/2004
RSv 115/2004

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.