556/2004

Given i Helsingfors den 23 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras 6 § i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) som följer:

6 §
Lyftande av lånemedel

Om inte något annat bestäms genom förordning av statsrådet får lånet lyftas efter att beslutet av den myndighet som beviljat stödet har meddelats och skuldebrevet gällande lånet har undertecknats.


Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2004.

Helsingfors den 23 juni 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.