539/2004

Given i Helsingfors den 17 juni 2004

Försvarsministeriets förordning om ändring av 3 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 207/2004,

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1373/2001 och 125/2003 samt i nämnda förordning 125/2003, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

3 §

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

Uppgiftens svårighetsklas Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5334,26 euro/mån
9 B 4716,54 euro/mån
8 A 4533,01 euro/mån
8 B 4111,00 euro/mån
7 A 3712,33 euro/mån
7 B 3317,19 euro/mån
6 2959,87 euro/mån
5 2495,85 euro/mån
4 A 2251,61 euro/mån
4 B 2072,51 euro/mån
3 1791,70 euro/mån
2 1596,05 euro/mån
1 1524,71 euro/mån

Till den som hör till den fredsbevarande personalen och vars uppgift enligt vad som fastställts hör till svårighetsklass 8 B―9 A och som tjänstgör i Kosovo utanför den finländska fredsbevarande truppen med placering i en multinationell stab eller motsvarande organisation betalas i tilläggsarvode 100 euro i månaden.Denna förordning träder i kraft den 21 juni 2004. Avlöningarna enligt förordningen utbetalas från och med den 1 mars 2004.

Helsingfors den 17 juni 2004

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.