434/2004

Given i Helsingfors den 27 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av användningsplanen för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning den 19 december 2002 om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession (1159/2002) 2 §, 6 § 3 mom. samt punkterna 1.1 och 1.2 i bilagan, samt

ändras 7 § och punkterna 1.3 och 2.3.2 i bilagan, av dem punkt 2.3.2 i bilagan sådan den lyder i förordning (1111/2003), som följer:

7 §
Tredje generationens mobiltelenät

De frekvensområden som skall användas för den tredje generationens digitala mobilteleverksamhet (UMTS) är 1900–1980 MHz, 2020-2025 MHz och 2110–2170 MHz.

Det finns fyra riksomfattande digitala UMTS-mobiltelenät som fungerar i frekvensområdena 1900–1980 MHz och 2110–2170 MHz. För regionala digitala UMTS-mobiltelenät finns ett gemensamt frekvensband 2020–2025 MHz.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004. Den genom förordningen upphävda 2 § samt punkterna 1.1 och 1.2 i bilagan gäller dock till den 31 augusti 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 2004

Minister
Johannes Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Riku Ahola

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.