401/2004

Given i Helsingfors den 19 maj 2004

Lag om ändring av 18 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 18 § lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973), sådant detta lagrum lyder i lagarna 17/1993 och 10/1997, ett nytt 4 mom. som följer:

18 §

I arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrås beslut som gäller de tillstånd till undantag som avses i 9 § lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004) kan rättelse yrkas skriftligen hos arbetsrådet på det sätt som bestäms i nämnda lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 142/2003
AjUB 1/2004
RSv 35/2004

Helsingfors den 19 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.