387/2004

Utfärdat i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets beslut om anslutning av Vehmersalmi kommun till Kuopio stad

Statsrådet har med stöd av bestämmelserna om förutsättningarna och befogenheterna gällande ändring i kommunindelningen i 1, 3―7 och 9―11 samt 45 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) samt med beaktande av vad som bestäms i 5 § språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003), beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Vehmersalmi kommun ansluts till Kuopio stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den utvidgade kommunen hör till de domkretsar och förvaltningsområden som den nuvarande Kuopio stad tillhör.

Verkningar på språklig indelning

Den utvidgade kommunen är finskspråkig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Tillkännagivande av beslutet

Beslutet skall meddelas i vederbörande kommuner såsom kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunerna. Beslutet och motiveringen till detta skall vara uppsatta på kommunens anslagstavla till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

För övrigt svarar inrikesministeriet för tillkännagivande av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i detta beslut får sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom besvär.

Ändring söks genom en besvärsskrift som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.

I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 13 maj 2004

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Överinspektör
Soile Lahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.