381/2004

Given i Helsingfors den 13 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli av den 12 juni 2003 (459/2003) 1 § 24 punkten, 2 § 2 mom. 7 punkten, 6 § 1 mom. 5 punkten och 7 § 1 mom.,

av dem 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 965/2003, som följer:

1 §
Statsrådets kanslis uppgifter

Till statsrådets kanslis uppgifter hör:


24) säkerhetstjänsten vid statsrådet, sammanställande av en allmän lägesbild av säkerheten och statsrådets gemensamma beredskap för undantagsförhållanden,


2 §
Statsrådets kanslis organisation

Vid kansliet finns följande verksamhetsenheter:


7) statsrådets beredskapsenhet.


6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är:


5) för chefen för informationstjänsten, byggnadsråd, konsultativa tjänstemän och specialsakkunniga högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,


7 §
Tillsättande av tjänster och utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, programdirektörer, avdelningschefer, regeringsråd, byggnadsråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet och biträdande chefen för EU-sekretariatet samt chefen för ekonomiska rådets sekretariat utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Helsingfors den 13 maj 2004

Statsminister
Matti Vanhanen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.