366/2004

Given i Helsingfors den 7 maj 2004

Lag om ändring av 9 § lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1314/2003, som följer:

9 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35―39, 39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 46 b―46 d, 46 f och 46 j §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88, 88 a och 88 b § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003
ShUB 4/2004
RSv 20/2004

Helsingfors den 7 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.