342/2004

Given i Helsingfors den 6 maj 2004

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 20 § 2 mom., 26 § 3 mom. och 27 § 2 mom., av dem 26 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1119/2003, som följer:

20 §
Anmälning av fordon till registreringsbesiktning

2. Dessutom skall vid registreringsbesiktningen företes en utredning över tidigare registrering i Finland, om ett avregistrerat fordon tas i bruk på nytt. I fråga om ett fordon som importerats begagnat skall företes ett utländskt registreringsintyg eller ett intyg över tidigare registrering som utfärdats av en utländsk myndighet som sköter fordonsregistreringsärenden. I fråga om ett fordon som införts begagnat från landskapet Åland skall företes ett registreringsintyg som givits av landskapet Åland.


26 §
Utförande av ändringsbesiktning

3. Efter att ha godkänt ändringen skall besiktningsstället i fordonstrafikregistret föra in de ändringar som skett och utfärda en motsvarande del I till registreringsintyget (teknisk del) eller göra motsvarande anteckning i registreringsintyget. Uppgifter om ett fordons utrustning för privat förarutbildning behöver dock inte föras in i fordonstrafikregistret eller antecknas i registreringsintyget.

27 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och före- teende av fordon för kopplingsbesiktning

2. Vid kopplingsbesiktning av ett annat fordon än ett sådant som avses i 1 mom. skall företes

a) registreringsintyget för det fordon som är avsett att kopplas eller, om fordonet inte ännu är registrerat, ett besiktningsintyg eller typregisterutdrag som utfärdats vid en registreringsbesiktning,

b) vid behov en utredning om kopplingsanordningens hållfasthet och lämplighet för koppling till fordonen i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2004.

Det som i denna förordning bestäms om registreringsintyg, gäller i tillämpliga delar sådana registerutdrag som utfärdats innan denna förordning träder i kraft och det som i denna förordning bestäms om del I till registreringsintyget (teknisk del), gäller i tillämpliga delar den tekniska delen i sådana registerutdrag som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 6 maj 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.