299/2004

Given i Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 maj 2002 om honung som importeras från tredje land (450/2002) 4 § och bilaga sådan den lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 443/2003 samt

fogas till förordningen en ny 4 a §, som följer:

4 §
Import för eget bruk och försändelser till enskilda

Om importvillkor och begränsningar för produkter som utgör personligt bagage eller sänds som postpaket till enskilda föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

4 a §
Import till beskickningar och internationella organisationer

Bestämmelserna i 5 § 2 mom. och i 6 och 7 § i denna förordning tillämpas inte på honung som för eget bruk importeras till beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter enligt bilagan till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2004.

Kommissionens beslut 2003/812/EG (32003D0812); EGT nr L 305, 22.11.2003, s. 17
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (32004R0136); EGT nr L 21, 28.1.2004, s. 11

Helsingfors den 23 april 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Bilaga

Honung får importeras enligt del IX i bilagan i kommissionens beslut 2003/812/EG jämte ändringar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.