286/2004

Given i Helsingfors den 22 april 2004

Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

fogas till polisförvaltningsförordningen av den 15 mars 1996 (158/1996) en ny 16 a § som följer:

Behörighetsvillkor
16 a §

Bestämmelser om språkkunskapskrav för de tjänster för vilka högskoleexamen är behörighetsvillkor finns i 6 § lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Vid en tvåspråkig myndighet är språkkunskapskravet för andra tjänster som polisman än de som avses i 1 mom. goda muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Vid en enspråkig myndighet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket.

Vid en tvåspråkig myndighet är språkkunskapskravet för en tjänst som väktare och överväktare vid en polisinrättning goda muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket. Vid en enspråkig myndighet krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig förmåga att förstå det andra språket.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

En tjänsteman som utnämnts till tjänst inom polisförvaltningen innan denna förordning träder i kraft är i fråga om språkkunskaperna fortfarande behörig för tjänsten efter att förordningen har trätt i kraft.

Helsingfors den 22 april 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.