248/2004

Given i Helsingfors den 6 april 2004

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning av den 29 juni 2000 om resterna av bekämpningsmedel i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat (643/2000) 6 § 1 mom. och rubriken till bilaga 1, sådana de lyder i förordning 167/2004, som följer:

6 §
Förbjudna bekämpningsmedel och högsta gränsvärden för vissa bekämpningsmedels- rester

De bekämpningsmedel som nämns i bilaga 1 får inte användas i jordbruksprodukter avsedda för tillverkning av modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat. För att möjliggöra kontroll skall dock nämnda bekämpningsmedel inte anses ha använts i jordbruksproduktion om resterna av dem i produkter som är färdiga att konsumeras understiger 0,003 mg/kg.


Bilaga 1

Bekämpningsmedel som inte får användas i jordbruksprodukter avsedda för tillverkning av modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmat (resthalten i produkter som är färdiga att konsumeras understiger 0,003 mg/kg)


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004.

Kommissionens direktiv 2003/13/EG (32003L0013); EGT nr L 41, 14.2.2003, s. 33 och 2003/14/EG (32003L0014); EGT nr L 41, 14.2.2003, s. 37

Helsingfors den 6 april 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anna Lemström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.