242/2004

Given i Helsingfors den 31 mars 2004

Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av 2 § 4 mom. handels- och industriministeriets beslut angående ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2 § 4 mom. i handels- och industriministeriets beslut av den 12 maj 1997 angående ikraftträdande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (427/1997).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2004.

Helsingfors den 31 mars 2004

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Handelsråd
Leena Mannonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.