237/2004

Given i Helsingfors den 2 april 2004

Lag om ändring av 4 § lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 mars 2003 om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002) 4 § som följer:

4 §
Minoritetsägarens ägarandel

Bestämmelser om storleken på minoritetsägarens ägarandel när ett delägarförhållande upprättas första gången utfärdas genom förordning. Ägarandelen får uppgå till högst 20 procent av de aktier som berättigar till besittning av bostaden.Denna lag träder i kraft den 15 april 2004. Den tillämpas på delägarbostäder som har finansierats med lån som har godkänts som räntestödslån den 1 januari 2004 eller därefter.

RP 8/2004
MiUB 2/2004
RSv 21/2004

Helsingfors den 2 april 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.