207/2004

Given i Helsingfors den 26 mars 2004

Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning av den 8 februari 2001 om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (118/2001) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 125/2003, som följer:

3 §

I det avlöningssystem som baserar sig på uppgiftens svårighetsgrad är avlöningen för den fredsbevarande personalen följande:

Uppgiftens svårighetsklass Avlöning
10 fastställs särskilt i varje enskilt fall
9 A 5191,24 euro/mån
9 B 4590,08 euro/mån
8 A 4411,47 euro/mån
8 B 4000,78 euro/mån
7 A 3612,80 euro/mån
7 B 3228,25 euro/mån
6 2880,51 euro/mån
5 2495,85 euro/mån
4 A 2251,61 euro/mån
4 B 2072,51 euro/mån
3 1791,70 euro/mån
2 1596,05 euro/mån
1 1524,71 euro/mån


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004. Avlöningar enligt denna förordning skall betalas från den 1 mars 2004.

Helsingfors den 26 mars 2004

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som personaldirektör
Pasi Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.