184/2004

Given i Helsingfors den 18 mars 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 5 december 2001 om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd (1170/2001) 2 §, som följer:

2 §
Ansökningstiden för understöd

För nya försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt ansöks om understöd före utgången av maj året före det år under vilket understöden delas ut. För ett nytt byggnadsprojekt eller för en större ombyggnad ansöks om understöd före utgången av mars året före det år under vilket understöden delas ut. Ansökan som inkommit efter dessa tidsfrister tas inte upp till behandling.

Andra än i 1 mom. avsedda understöd söks årligen före utgången av september året före det år under vilket understöden delas ut. Ansökan som inkommit senare kan tas upp till behandling endast av särskilt vägande skäl.


Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2004.

På tidsfristerna för år 2004 tillämpas förordningen så, att understöd för ett nytt byggnadsprojekt eller för en större ombyggnad skall sökas före utgången av maj året före det år under vilket understöden delas ut. Ansökningar som inkommit efter denna tidsfrist tas inte upp till behandling.

Helsingfors den 18 mars 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Janne Peräkylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.