141/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 5 kap. 8 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 april 1988 om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 5 kap. 8 § som följer:

5 kap.

Likvidation av öppna bolag

8 §
Bolagets konkurs

Har ett öppet bolags egendom överlämnats till konkurs och återstår egendom efter konkursens slut, skall bolaget likvideras på det sätt som föreskrivs i detta kapitel. Om någon egendom inte återstår efter konkursen, har bolaget upplösts när slutredovisningen i konkursen har godkänts. Boförvaltaren skall utan dröjsmål anmäla upplösningen av bolaget till Rättsregistercentralen, som förmedlar uppgiften till registermyndigheten för registrering.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 153/2003
LaUB 8/2003
RSv 131/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.