134/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 3 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 § lagen den 26 november 1999 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Nettning vid konkurs

Säkerheter som har ställts i enlighet med ett avvecklingsavtal som inbegriper säkerhet kan göras gällande utan hinder av de begränsningar för realisering av pantsatt egendom som anges i 17 kap. konkurslagen (120/ 2004).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.