133/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 8 § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 794/1998 och 461/1999, ett nytt 5 mom. som följer:

8 §
Utredare

Domstolen skall ge utredaren ett intyg över förordnandet till uppdraget.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.