132/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 17 § lagen om hypoteksbanker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1999 om hypoteksbanker (1240/1999) 17 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1244/2000, som följer:

17 §
Ställningen för masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter och med säkerheter i offentliga samfund vid en hypoteksbanks likvidation eller konkurs

Innehavaren av ett masskuldebrev med säkerheter i fastigheter har utan hinder av en hypoteksbanks likvidation eller konkurs rätt att enligt avtalsvillkoren och före andra fordringar för masskuldebrevslånets hela lånetid få prestationer ur de tillgångar som enligt 10 § har antecknats som säkerhet för masskuldebrevslånet. De medel som efter likvidationens eller konkursens början inflyter av säkerheterna för masskuldebrevslånen skall antecknas i registret över masskuldebrevslån. I fråga om säkerheterna för masskuldebrevslånen gäller dessutom i tillämpliga delar vad som i 11 och 16 §, i 2 och 3 mom. i denna paragraf samt i 17 a § bestäms om de tillgångar som står som säkerhet för masskuldebrevslån. Vid en hypoteksbanks konkurs tillämpas 12 kap. 17 § konkurslagen (120/2004) på bevakningen av de fordringar som baserar sig på ett masskuldebrevslån med säkerheter i fastigheter.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.