131/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 1 § lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 juli 1988 om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988) 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Om ägaren till saken har försatts i konkurs, tillämpas bestämmelserna i 17 kap. konkurslagen (120/2004).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.