130/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 15 § lagen om inteckning i bil

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 december 1972 om inteckning i bil (810/1972) 15 § 2 mom. som följer:

15 §

Den som verkställer utmätning och beslag, den som meddelar skingringsförbud eller boförvaltaren skall utan dröjsmål till Fordonsförvaltningscentralen sända uppgifter för att de anteckningar som avses i 1 mom. skall kunna göras i registret.Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.