128/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 23 § lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 1929 om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929) 23 § som följer:

23 §

Om fullmaktsgivarens egendom överlämnas till konkurs, har en rättshandling som fullmäktigen därefter företar samma verkan som om fullmaktsgivaren hade företagit den.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

Om konkursen har börjat före denna lags ikraftträdande, tillämpas i stället för denna lag den bestämmelse som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.