126/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Lag om ändring av 9 och 16 § passlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i passlagen av den 22 augusti 1986 (642/1986) 9 § 2 mom. och 16 § 3 mom., sådana de lyder i lag 14/1998, som följer:

9 §
Hinder för utfärdande av pass

Pass utfärdas inte för den som har meddelats reseförbud enligt 2 kap. 1 § tvångsmedelslagen (450/1987) eller utreseförbud enligt 4 kap. 8 eller 9 § konkurslagen (120/2004).

16 §
Förutsättningar för omhändertagande av pass

Bestämmelser om överlämnande av pass till polisen utan beslut om indragning finns i 2 kap. 2 § 3 mom. tvångsmedelslagen och i 4 kap. 8 § 3 mom. konkurslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2004.

RP 26/2003
LaUB 6/2003
RSv 113/2003

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.