116/2004

Given i Helsingfors den 19 februari 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2004

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 januari 2004 om nationellt stöd till södra Finland 2004 (39/2004) 2 § som följer:

2 §
Beaktande av beslut från Europeiska gemenskapernas kommission

Nationellt stöd till södra Finland beviljas så som bestäms i denna förordning om inte något annat föranleds av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut om stödet.

Om betalning av stöd enligt denna förordning beslutar jord- och skogsbruksministeriet. Betalningen av stöden förutsätter att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt det beslut om statsunderstöd som gäller dem. Detta begränsar dock inte betalningen av förskott på stöden.

Nationellt stöd för södra Finland kan betalas högst till det maximibelopp per produktionssektor som nämns i bilaga 1. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks stödet.


Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft

Helsingfors den 19 februari 2004

Minister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.