115/2004

Given i Helsingfors den 19 februari 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 1 § förordningen den 14 december 1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) ett nytt 3 mom. och till förordningen ett nytt 3 a kap., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms också om behörighetsvillkoren för ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt 8 a kap. lagen om grundläggande utbildning.

3 a kap.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

9 a §
Ledare

Behörig som ledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten är den som 1) har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen, examen på institutnivå, yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som har i samband med utbildningen inhämtad eller genom erfarenhet visad förmåga att arbeta som ledare i en barngrupp eller 2) har behörighet att meddela klassundervisning, förskoleundervisning, specialundervisning eller ämnesundervisning eller som elevhandledare.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

Utan hinder av 9 a § är fram till den 31 juli 2009 den behörig som ledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten som genom utbildning eller erfarenhet har skaffat sig tillräcklig förmåga att arbeta som ledare i en barngrupp och är lämpad för uppgiften.

Helsingfors den 19 februari 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Ulla Taskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.