114/2004

Given i Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Lissabon den 11 april 1997 ingångna konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, vilken riksdagen godkänt den 15 oktober 2002 och vilken republikens president godkänt den 1 november 2002 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 21 januari 2004, träder i kraft den 1 mars 2004 så som därom överenskommits.

2 §

Lagen den 1 november 2002 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (877/2002), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 1 mars 2004.

3 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 9/2004)

Helsingfors den 20 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.