109/2004

Given i Helsingfors den 12 februari 2004

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 9 november 2000 om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar (938/2000) 5 § som följer:

5 §
Affisch och bildskärm med uppgifter om den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen

På försäljningsstället skall för varje bilmärke finnas en affisch eller bildskärm i enlighet med bilaga III till direktiv 1999/94/EG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2003/73/EG, med uppgifter om den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen för alla de nya bilmodeller som finns att köpa eller hyra på försäljningsstället eller genom dess förmedling. Affischen och bildskärmen skall uppdateras minst var sjätte månad. Uppgifterna på den elektroniska bildskärmen skall uppdateras minst var tredje månad.

Som elektronisk bildskärm betraktas också en väl synlig datorbildskärm som hela tiden är klar att användas och vars uppgifter baserar sig på en databas som administreras av Fordonsförvaltningscentralen. Kunden skall på begäran på försäljningsstället kunna få en utskrift av de uppgifter som presenteras på bildskärmen.

Fordonsförvaltningscentralen skall uppdatera databasen alltid när det behövs på grund av ändringar i uppgifterna om den officiella bränsleförbrukningen eller av någon annan orsak.


Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2004.

Kommissionens direktiv 2003/73/EG (32003L0073); EGT nr L 186, 25.7.2003, s. 34

Helsingfors den 12 februari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.