103/2004

Given i Helsingfors den 12 februari 2004

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 68 § förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 28 januari 2000 om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000) 2 § 5 punkten och 68 § 6 mom., sådant detta lagrum lyder ändrat genom statsrådets förordning (94/2002):

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken norr om breddgraden 59 00 N och fångstområde III de övriga havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige vid Skagens breddgrad 57 44,8 N,


68 §
Övergångsbestämmelser

Den som i minst tre års tid mellan den 15 februari 1993 och den 15 februari 2004 har arbetat i en uppgift som enligt denna förordning motsvarar behörighetsbrevet för befälsgrad är berättigad att på ansökan få behörighetsbrevet ännu den 15 februari 2005.Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2004.

Helsingfors den 12 februari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.