85/2004

Given i Helsingfors den 5 februari 2004

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 31 januari 2002 om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter (84/2002).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2004.

Helsingfors den 5 februari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Outi Kostama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.