83/2004

Given i Helsingfors den 5 februari 2004

Statsrådets förordning om ändring av 14 § förordningen om fiske

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till 14 § förordningen den 30 december 1982 om fiske (1116/1982) ett nytt 2 mom. varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom., som följer:

14 §

Avvikande från stadgandet i 1 mom. 2 punkten får havslax och havsöring fiskas med sådan storryssja vars

1) fiskhus är förutom ingången slutet och tillverkat av sälsäkert garn med ett knutavstånd på högst 40 millimeter, som möjliggör att en del av fångsten oskadad släpps tillbaka i havet;

2) ingången till fiskhuset är försedd med en konstruktion som hindrar säl att komma in i fiskhuset, samt

3) övriga delar består av garn med ett knutavstånd på högst 40 millimeter eller minst 150 millimeter, eller består av garn som inte fångar med maskan.


Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2004

Helsingfors den 5 februari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.