82/2004

Given i Helsingfors den 6 februari 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det nordiska hälsoberedskapsavtet

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Det i Svolvaer den 14 juni 2002 ingångna nordiska hälsoberedskapsavtalet, som republikens president godkänt den 24 januari 2003 och om vars godkännande meddelats till Danmarks utrikesministeriet den 4 februari 2003, träder i kraft den 16 februari 2004 såsom därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 8/2004)

Helsingfors den 6 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.