81/2004

Given i Helsingfors den 6 februari 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av finansieringsöverenskommelsen med Afrikanska unionen

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern förordnad att handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Addis Abeba den 30 december 2003 ingångna finansieringsöverenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Afrikanska unionen, som republikens president godkänt den 19 december 2003, är i kraft från den 30 december 2003 så som därom avtalats.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2004.

(Överenskommelsen finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar uppgifter om den på finska och svenska)

Helsingfors den 6 februari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.