74/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 januari 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) punkt 0 i del I av bilaga 1, sådan punkt 0 lyder i förordning 829/2003 samt

fogas till del I av bilaga 1, sådan del I lyder delvis ändrad i förordning 575/2003 och nämnda förordning 829/2003, en ny 58 punkt och till bilaga 2, sådan den lyder i nämnda förordning 575/2003, en ny 58 punkt, till bilaga 3 en ny 58 punkt samt till bilaga 6, sådan den lyder i nämnda förordning 575/2003, en ny 58 punkt som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/102/EG (32003L0102); EGT nr L 321, 6.12.2003, s. 15

Helsingfors den 27 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.