70/2004

Given i Helsingfors den 28 januari 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om precisering av tillämpningsområdet för stödsystemet för energigrödor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller precisering av tillämpningsområdet för stödsystemet för energigrödor enligt kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003 om fastställande av tillämpningsföreskrifter av vissa stödsystem som avses i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan förordningen om tillämpning av produktionskopplade stöd.

2 §
Precisering av tillämpningsområdet för stödsystemet för energigrödor

I Finland tillämpas inte artikel 34.1 i förordningen om tillämpning av produktionskopplade stöd, det vill säga sökandens möjlighet att på sitt jordbruksföretag i uppvärmningssyfte förbränna råvaran som skördats av energigrödor som sådan eller förädla den till biogas, energi eller biobränsle.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2004.

Helsingfors den 28 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.