69/2004

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Köpenhamn den 5 april 2002 ingångna avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av överenskommelsen av den 12 juni 1975 om Nordiska kulturfonden gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 146/2003
KuUB 7/2003
RSv 124/2003

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.