66/2004

Given i Helsingfors den 28 januari 2004

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för J.L. Runeberg

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

I anslutning till 200-årsjubileet med anledning av Johan Ludvig Runebergs födelse präglas ett jubileumsmynt med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 27,4 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer K och M.

5 §

Jubileumsmyntets präglar framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns i relief en detalj av en text i Helsingfors Tidningar från 1831.

På myntets valörsida finns i mitten Runebergs porträtt i fördjupning, nedtill texten J.L.RUNEBERG 1804 - 1877 i bågform främst i relief, upptill texten 2004 SUOMI FINLAND i bågform som fördjupning. Till vänster om porträttet vågrätt i fördjupning finns värdebeteckningen 10 och till höger om porträttet tecknet €.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 10 euro kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2004.

Helsingfors den 28 januari 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.