64/2004

Given i Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 3 april 2001 ingångna överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen, som godkänts av riksdagen den 10 december 2001 och som godkänts av republikens president den 28 december 2001 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Frankrikes utrikesministerium den 10 januari 2002, är i kraft från den 1 januari 2004 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 28 december 2001 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen (1563/2001) träder i kraft den 4 februari 2004.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2004.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 6/2004)

Helsingfors den 30 januari 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.