59/2004

Given i Helsingfors den 29 januari 2004

Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för destruktion av gris- och fjäderfäkadaver

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på statsunderstöd som under moment 30.71.21 i statsbudgeten beviljas för kostnader som åsamkas djurägare för destruktion av kadaver av självdöda eller avlivade svin och fjäderfän på lägenheterna.

2 §
Syftet med statsunderstödet

Syftet med statsunderstöd som beviljas med stöd av denna förordning är att säkerställa att kadaver som nämns i 1 § avlägsnas från näringskedjan av djur som används till livsmedelsproduktion.

3 §
Finansieringsansvar och statsunderstödstagare

Statsunderstödet beviljas sådana anläggningar för bearbetning av animaliskt avfall som med Forskningscentralen för veterinärmedicin och livsmedel ingått avtal om destruktion och uppsamling av kadaver enligt denna förordning. Statsunderstödet är avsett att användas för den prisnedsättning som beviljas djurägaren för understödjande av verksamhet som fyller syftet med statsunderstödet.

Djurägaren har finansieringsansvaret för de kostnader som föranleds av sådan destruktion av kadaver som avses i denna förordning.

4 §
Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är att

1) uppsamlingen av kadaver som avses i denna förordning sker på ett uppsamlingsområde som närmare anges i bilagan till förordningen och verkställs av den anläggning för bearbetning av animaliskt avfall som ingått avtal enligt 3 §,

2) den sammanlagda vikten av de kadaver som på en och samma gång hämtas på gården är minst 150 kilogram,

3) som bilaga till ansökan inlämnas en av djurägaren kvitterad kopia av fraktsedeln, varav framgår antal och vikt i fråga om de kadaver som skall förstöras och som utgör grund för understödet, samt övriga handlingar som är nödvändiga för konstaterande av förutsättningarna för beviljande av ersättning, och att

4) villkoren i det avtal som avses i 3 § har iakttagits.

5 §
Statsunderstödets belopp

Statsunderstöd beviljas inom ramen för det anslag som har beviljats i statsbudgeten. Beloppet av det understöd som beviljas är högst hälften av destruktionskostnaderna.

Djurägaren svarar i enlighet med 3 § för den del av destruktionskostnaderna som överskrider det understöd som betalas till anläggningen då förutsättningarna för beviljande av understöd föreligger.

6 §
Sökande av understöd

Understöd som avses i denna förordning skall sökas hos Forskningscentralen för veterinärmedicin och livsmedel.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 januari 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

BILAGA

UPPSAMLINGSOMRÅDE

Till uppsamlingsområde hör följande kommuner med undantag av svårframkomliga holmar som eventuellt ligger på kommunens område:

Kommunens namn
Alahärmä Ingå Kuortane Mäntsälä Sahalahti
Alajärvi Jakobstad Kurikka Mänttä Salo
Alastaro Jalasjärvi Kuru Mörskom Sammatti
Alavus Janakkala Kuusjoki Nakkila Sastmola
Anjalankoski Jockis Kylmäkoski Nokia Seinäjoki
Artsjö Jurva Kyrkslätt Norrmark Sibbo
Askola Juupajoki Kärkölä Nousis Siikainen
Aura Jämijärvi Laihela Nummi-Pusula Sjundeå
Birkala Kalajoki Laitila Nurmijärvi Soini
Bjärnå Kalvola Lappajärvi Nurmo Somero
Björneborg Kangasala Lappi Nykarleby Storkyro
Borgnäs Kankaanpää Lappo Nystad Storå
Borgå Kannus Lappträsk Nådendal Strömfors
Bötom Karinainen Larsmo Närpes Suodenniemi
Dragsfjärd Karis Lavia Oravais Suomusjärvi
Ekenäs Karislojo Lehtimäki Orimattila Säkylä
Elimäki Karleby Lempäälä Oripää Tammela
Esbo Karvia Lemu Orivesi Tammerfors
Etseri Kaskö Lestijärvi Pargas Tarvasjoki
Eura Kauhajoki Liljendal Parkano Tavastehus
Euraåminne Kauhava Lillkyro Pedersöre Tavastkyro
Evijärvi Kaustby Lochteå Pemar Toholampi
Finby Kelviå Loimaa Perho Toijala
Forssa Kervo Loimaa kommun Pernå Träskända
Fredrikshamn Kihniö Lojo Pertteli Tusby
Grankulla Kiikala Loppi Peräseinäjoki Tövsala
Halikko Kiikoinen Lovisa Pikis Töysä
Halsua Kimito Lundo Pojo Ullava
Hangö Kisko Luopioinen Pukkila Ulvsby
Harjavalta Kiukainen Luumäki Punkalaidun Urjala
Hattula Kjulo Luvia Pyhäranta Vahto
Hausjärvi Kodisjoki Längelmäki Pyttis Valkeakoski
Helsingfors Korsholm Malax Påmark Vammala
Himanka Korsnäs Marttila Pälkäne Vampula
Hollola Kortesjärvi Masku Pöytyä Vanda
Honkajoki Koski TI Maxmo Raumo Vasa
Huittinen Kotka Mellilä Renko Vehmaa
Humppila Kristinestad Merimasku Reso Vesilahti
Hyvinge Kronoby Miehikkälä Riihimäki Vetil
Hämeenkoski Kuhmalahti Mietoinen Ruovesi Vichtis
Högfors Kuhmoinen Mouhijärvi Rusko Viiala
Ikalis Kullaa Muurla S:t Karins Viljakkala
Ilmajoki Kumo Mynämäki Sagu Villmanstrand
Villnäs Virolahti Ylistaro Ypäjä
Vilppula Västanfjärd Ylämaa Åbo
Vimpeli Vörå Yläne Äetsä
Virdois Ylihärmä Ylöjärvi Östermark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.