56/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 januari 2004

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i bilagan till kommunikationsministeriets förordning den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) punkt 28 i bilaga 1 och punkt 28 i bilaga 2 som följer:Denna förordning träder i kraft den 4 september 2004.

Kommissionens direktiv 2003/77/EG (32003L0077); EGT nr L 211, 21.8.2003, s. 24

Helsingfors den 27 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.