55/2004

Given i Helsingfors den 27 januari 2004

Inrikesministeriets förordning om ersättning av statsmedel till utomstående som deltar i en konfrontation

Vid föredragning från inrikesministeriet föreskrivs med stöd av 38 b § 2 mom. förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/1987) sådant det lyder i lag 645/2003:

1 §
Tillämpningsområde

Till utomstående som deltar i en konfrontation betalas enligt de grunder som föreskrivs i denna förordning av statsmedel ersättning för kostnader för resor och uppehälle samt för ekonomiskt förlust.

2 §
Ersättningens belopp

Om ersättningens belopp gäller vad som föreskrivs i 2―8 §§ förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statsmedel (813/1972). Av särskilda skäl är det möjligt att avvika från detta belopp.

3 §
Beslut om ersättning

Undersökningsledaren fattar beslut om ersättning.

I beslut som avses ovan i 1 mom. får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/96).

4 §
Betalning av ersättning

Ersättning betalas som bankgiro eller betalningsanvisning. Av särskilda skäl kan betalning ske kontant till den som deltar i en konfrontation.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004.

Helsingfors den 27 januari 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överinspektör
Keijo Suuripää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.