54/2004

Given i Helsingfors den 22 januari 2004

Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av 4 a § trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 4 a § trafikministeriets beslut av den 9 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990), sådan den lyder i kommunikationsministeriets förordning 807/2002, ett nytt 5 mom. som följer:

4 a §
Förarundervisning för körrätt av bussar och tunga fordonskombinationer

I fråga om den ovan i 2 mom. föreskrivna körundervisningen för klass D kan i undervisningsplanen fastställas att högst 15 timmar meddelas i simulator, om apparaten i fråga om sina tekniska och pedagogiska egenskaper och funktioner samt genom det sätt på vilket den i tillräcklig utsträckning beaktar trafikmiljön och trafikförhållandena lämpar sig för undervisning i det innehåll som anges i undervisningsplanen i enlighet med de allmänna mål som uppställts för körundervisning för klass D. Då undervisning meddelas i simulator skall läraren ha körlärarbehörighet för klass D och vara närvarande vid undervisningen under hela lektionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2004 och gäller till utgången av maj 2006.

Helsingfors den 22 januari 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.